dinsdag 28 mei 2019

Wat doet een kind om een moedertaal te leren?

Wat doet een kind om een moedertaal te leren?

Het leren van de moedertaal lijkt misschien een moeiteloos proces. Het ene moment babbelen we nog als baby. De volgende keer zitten we op school en geven we zonder problemen een spreekbeurt over een moeilijk onderwerp. Maar nieuw onderzoek van de University of California, Berkeley, komt nu tot de conclusie dat taalverwerving tussen geboorte en het 18e levensjaar een opmerkelijke prestatie is van cognitie, in plaats van dat mensen gewoon maar iets ‘opslaan’.
Onderzoekers berekenden dat leerlingen van kleutertijd tot jongvolwassenheid ongeveer 12,5 miljoen stukjes informatie over taal absorberen. Dat is ongeveer twee bits per minuut om taalkennis volledig te verwerven. Indien geconverteerd in binaire code, zouden de gegevens een disk van 1,5 megabyte vullen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Royal Society Open Science Journal. Het onderzoek benadrukt dat kinderen en tieners opmerkelijke leerlingen zijn, die elke dag meer dan 1.000 stukjes informatie absorberen.”
Als een jongere bijvoorbeeld het woord ‘kalkoen’ krijgt aangeboden, verzamelt het meestal stukjes informatie door te vragen: ‘Is een kalkoen een vogel? Ja of nee? Gaat een kalkoen vliegen? Ja of nee?’. En zo verder, totdat hij of zij de volledige betekenis van het woord ‘kalkoen’ begrijpt. Een bit- of binair cijfer is een basiseenheid van gegevens in computers, en computers slaan informatie op en berekenen die met alleen nullen en enen. De studie gebruikt de standaarddefinitie van acht bits voor een byte.

Leermechanisme

“Als je erover nadenkt dat een kind miljoenen nullen en enen (in taal) moet onthouden, dan betekent dit, dat ze echt behoorlijk indrukwekkende leermechanismen moeten hebben.” Hoofdauteur van het onderzoek, Frank Mollica, wetenschapper aan de Universiteit van Rochester, heeft getracht de hoeveelheden en verschillende soorten informatie te meten, die Engelstaligen nodig hebben om hun moedertaal te leren.
De onderzoekers kwamen tot hun resultaten door verschillende berekeningen uit te voeren over taalsemantiek en syntaxis via computermodellen. Met name bleek uit de studie dat taalkennis zich vooral concentreert op de betekenis van woorden, in tegenstelling tot de grammatica van de taal. “Veel onderzoek naar het leren van talen is gericht op syntaxis, zoals woordvolgorde. Maar onze studie laat zien dat syntaxis slechts een klein stukje van het leren van talen vertegenwoordigt, en dat de grootste moeilijkheid ligt in het leren van wat zoveel woorden betekenen.”

Verschil tussen mens en machine

Die focus op semantiek versus syntaxis onderscheidt mensen van robots, inclusief spraakgestuurde digitale helpers zoals Alexa, Siri en Google Assistant. “Dit benadrukt echt een verschil tussen machine lerenden en menselijke studenten. Machines weten welke woorden bij elkaar passen en waar ze terechtkomen in zinnen, maar weten heel weinig over de betekenis van woorden.”
Wat betreft de vraag of tweetalige mensen twee keer zoveel stukjes informatie moeten opslaan, denken de onderzoekers, dat dit onwaarschijnlijk is in het geval van woordbetekenissen, waarvan er vele in verschillende talen worden gedeeld. “De betekenissen van veel gemeenschappelijke zelfstandige naamwoorden zoals ‘moeder’ zullen in alle talen hetzelfde zijn, dus je hoeft niet alle stukjes informatie over hun betekenissen twee keer te leren”. (Oorspronkelijk bericht: Science Daily)

Vertaler

Als de resultaten uit het onderzoek juist zijn, betekent dit dus dat onze vertalers niet alle gegevens van elke taal hoeven ‘op te slaan’. Desondanks beschikken ze over een enorme talenkennis om documenten te kunnen vertalen naar andere talen. Want weliswaar zijn er bijvoorbeeld veel overeenkomsten van Nederlandse woorden met andere West-Europese talen, maar bij veel talen is dat niet het geval. Voorbeelden daarvan zijn ArabischChineesRussisch, enzovoorts.
En toch slagen onze vertalers er elke keer opnieuw in om perfecte vertalingen af te leveren in vrijwel elke taal, die u maar kunt bedenken. U kunt de vertaling van uw documenten dan ook met het volste vertrouwen overlaten aan Aabévé Vertaalbureau. Onze meer dan 30 jaren ervaring in de vertaalbranche, professionele vertalers, ISO-certificering en kwaliteitsgarantie staan daar borg voor.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u informatie over een langdurige samenwerking. Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten