zaterdag 25 mei 2019

Kwart Australiërs spreekt thuis geen Engels

Kwart Australiërs spreekt thuis geen Engels

Bijna een kwart van de Australische bevolking spreekt thuis een andere taal dan Engels. Maar de gezondheidszorg in Australië wordt grotendeels alleen in het Engels geleverd. Het is bekend dat Australiërs met een culturele en linguïstische achterstand minder geneigd zijn om toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten, wat leidt tot slechtere gezondheidsresultaten. Een belangrijke reden hiervoor is de taalbarrière tussen zorgaanbieders en consumenten.
Tolken zijn een essentiële brug tussen gezondheidsdiensten en consumenten. Tolken stellen consumenten in staat volledig te worden geïnformeerd over hun gezondheidstoestand en de behandelmogelijkheden. Ze geven consumenten ook een stem om zich vrij uit te drukken in hun dominante taal. Dit betekent dat mensen precies kunnen delen wat ze te zeggen hebben tegen professionals in de gezondheidszorg. En ze kunnen de vragen stellen, waar ze antwoorden op willen hebben.

Professionele tolken

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van professionele tolken de ervaring van medische zorg voor patiënten met beperkte Engelse taalvaardigheid verbetert. Het gebruik van professionele tolken vermindert aanzienlijk het risico van communicatiefouten, die kunnen leiden tot negatieve klinische gevolgen. Fouten kunnen lacunes in informatie over allergieën omvatten en instructies over het gebruik van receptgeneesmiddelen worden verkeerd geïnterpreteerd. Maar het niet verlenen van toegang tot tolken in gezondheidsinstellingen kan letterlijk een kwestie van leven of dood zijn.
Met name in geval van nood, als een patiënt en zijn dierbaren niet in staat zijn om details over de medische situatie van de patiënt te communiceren met de behandelende artsen, kan dit van invloed zijn op de vraag of de patiënt de juiste en tijdige behandeling krijgt.

Maar niet iedereen krijgt een tolk

Ondanks de voordelen van het gebruik van een tolk, bleek uit onderzoek bij een ziekenhuis in Sydney, dat tolken nodig waren bij 15,7% van de opnames, maar in slechts 3,7% van de patiënten ook daadwerkelijk aanwezig waren. Iemand die een tolk nodig heeft, krijgt er misschien geen, omdat dit niet nodig wordt geacht. Ook kan het zijn dat een tolk niet binnen de vereiste tijd kan worden ingekocht (bijvoorbeeld in noodsituaties) of omdat er geen tolk beschikbaar is in de taal of dialect, die is vereist door de patiënt.
Het gebruik van tolken in regionaal, landelijk en afgelegen delen van Australië kan zelfs lager zijn door het gebrek aan beschikbare tolken in die gebieden. Wanneer gezondheidsprofessionals en consumenten niet dezelfde taal spreken, levert het dit aantal ethische problemen op.  Als een persoon bijvoorbeeld niet begrijpt wat een beoefenaar in de gezondheidszorg tegen hem zegt, kan hij de benodigde toestemming niet geven. Doorgaan met elke behandeling zonder toestemming is in strijd met de gedragscode van alle gezondheidsberoepen in Australië.

Familieleden als tolken

De Australische overheid financiert gratis het ter beschikking stellen van professionele tolken in instellingen voor gezondheidszorg. Maar professionele tolken zijn niet altijd bij de hand wanneer ze nodig zijn. Dit resulteert vaak in het gebruik van familieleden als tolken. Deze praktijk is vol problemen en in sommige gevallen kan dit meer kwaad dan goed doen voor zowel de tolk als de patiënt. Familieleden hebben geen formele opleiding als tolken en zijn misschien niet bekend met de medische terminologie, die wordt gebruikt of hoe ze deze moeten vertalen.
In veel migrantengezinnen hebben kinderen of jongvolwassenen de beste kennis van het Engels in het gezin en worden ze daarom vaak opgeroepen om de tolk te zijn. Het gebruik van minderjarige tolken werpt andere ethische kwesties op, omdat zij de taak hebben om gevoelige gezondheidsinformatie over een dierbare te interpreteren. Dus is voorzichtigheid geboden wanneer familieleden als tolken worden gebruikt.

Hoe kan het gebruik van tolken worden verbeterd?

Er zijn enkele belangrijke acties die moeten worden ondernomen om de ervaringen en resultaten van de gezondheidszorg voor mensen met beperkte kennis van het Engels (of Nederlands) te verbeteren. Ten eerste is training voor zowel tolken als zorgprofessionals essentieel om vaardigheden voor effectieve samenwerking te ontwikkelen.
Ten tweede moet er extra tijd worden toegewezen aan afspraken waar tolken worden gebruikt. Dit komt omdat elke zin twee keer moet worden uitgesproken tijdens de uitwisseling van informatie en er tijd nodig is voor briefing en debriefing over de sessie.
Ten derde moeten gezondheidsdiensten nauwkeurige informatie verzamelen om te bepalen of een tolk nodig is. Een persoon kan presenteren met functioneel Engels, maar toch een tolk nodig hebben voor een gemakkelijke communicatie, gezien de complexe terminologie en de ernst van medische gesprekken.
En ten slotte moeten professioneel opgeleide tolken beschikbaar zijn in de vereiste talen en dialecten. Er worden meer dan 300 talen gesproken in Australië en veel hebben meerdere dialecten. Investeren in tolkdiensten is essentieel om te zorgen voor een billijke, hoogwaardige gezondheidszorg voor alle Australiërs. (Oospronkelijk bericht: The Conversation)

Tolken

De situatie in Australië is ook in Nederland van toepassing. Ook hier moeten in de gezondheidszorg regelmatig tolken worden ingezet. Dit is ook het directe gevolg van het grote aantal asielzoekers, dat naar Nederland is gekomen en die het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn. Voor artsen en verpleegkundigen in de gezondheidszorg maakt dat hun taak niet bepaald gemakkelijker. Ze komen vrijwel dagelijks in situaties terecht, waarin ze niet begrijpen wat een patiënt bedoelt.
Veel vluchtelingen, die in Nederland aankomen, willen zelf een tolkopleiding volgen om zodoende een baan te hebben. Het probleem is dan echter, dat ze wel hun eigen taal spreken, maar het Nederlands onvoldoende beheersen. Het zal dan ook lange tijd duren voordat ze echt als tolk in de medische sector ingezet kunnen worden.

Reservering

Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u niet alleen voor vertalingen terecht, maar ook voor tolken. Door de grote vraag naar tolken, worden ze vaak al heel vroegtijdig gereserveerd en is er vaak geen oplossing voor directe inzet in de gezondheidszorg. Eventueel kan een telefonische tolk toch nog hulp bieden als er sprake is van grote spoed. Voor een geplande afspraak bij een arts kan altijd een aanvraag voor een tolk bij ons worden gedaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten