dinsdag 23 februari 2016

Taal sneller leren door goed luisterenLuisteren naar taal helpt die sneller te leren
Duitsers die geen Nederlands spreken blijken ons toch goed te kunnen verstaan, net als dat Zweden en Denen goed door hebben waar de ander het over heeft. Femke Swarte deed onderzoek naar dit fenomeen en ontdekte dat we sneller een taal kunnen leren door daar goed naar te luisteren, zelf spreken en schrijven zou niet minder prioriteit moeten krijgen.
Promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Swarte zal begin maart promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen, zij deed onderzoek naar de onderlinge verstaanbaarheid tussen Germaanse talen. Door daar beter naar te luisteren en dat te leren verstaan worden we een taal sneller machtig. Een rondgang onder onze vertalers geeft inderdaad aan dat zij andere talen sneller konden verstaan dan het zelf konden schrijven en dat het ze hielp om die taal machtig te worden. Onder andere TV-kijken in de vreemde taal draagt enorm bij aan de kundigheid op dat gebied. 
Nederlands, Duits, Engels, Zweeds en Deens
Tot de Germaanse talen rekenen we het Nederlands, naast Duits, Engels, Zweeds en Deens. Het zijn talen die wat dat betreft tot op zekere hoogte overeenkomsten hebben, al is het schrijven of spreken in die talen iets dat lang niet iedereen goed kan. De verstaanbaarheid is over het algemeen veel beter in orde. Uiteraard kunnen we het schrijven bij Aabévé Vertaalbureau uit handen nemen, onze vertalers kunnen de andere Germaanse talen goed verstaan en daarin uitstekend uit de voeten in zowel gesproken als geschreven tekst.
#taal #deens #duits #engels #zweeds #aabeve #vertaalbureau

vrijdag 5 februari 2016

Hoe schrijf je dat? Test uw taalkennis.

Taalfouten quiz februari 2016

Hoe is het gesteld met uw kennis van de Nederlandse taal? Uit diverse onderzoeken blijkt, dat de kennis met name bij de jeugd vrij dramatisch is en er heel veel taalfouten worden gemaakt. Het wordt dan ook hoog tijd wordt, dat hier op de scholen meer aandacht aan wordt besteed.

Maandelijkse test

Maandelijks presenteren we u een quiz met 10 meerkeuzevragen, waarin u kunt testen hoe het is gesteld met uw kennis van het Nederlands. De vragen voor de maand februari treft u onderstaand aan. De antwoorden kunt u bekijken, als u onderaan deze pagina op de link klikt.

Goed of fout:

1A Je bent groter dan ik had verwacht
1B Je bent groter als ik had verwacht
1C Je bent grooter dan ik had verwacht
2A Onmiddelijk na de blikseminslag viel de elektriciteit uit
2B Onmiddellijk na de blikseminslag viel de electriciteit uit
2C Onmiddellijk na de blikseminslag viel de elektriciteit uit
3A Kunstof kozijnen hoeven niet geschilderd te worden
3B Kunstof kozijnen hoeven niet geschildert te worden
3C Kunststof kozijnen hoeven niet geschilderd te worden
4A Het is nog enigszins onduidelijk of de deadline wordt gehaald
4B Het is nog enigzins onduidelijk of de deadline wordt gehaald
4C Het is nog enigszins onduidelijk of de deadline word gehaald
5A De automobilist raakte zwaar gewond bij het ongeval
5B De automobilist raakte zwaargewond bij het ongeval
5C De automobielist raakte zwaar gewond bij het ongeval
6A Een aantal produkten zijn niet meer verkrijgbaar
6B Een aantal produkten is niet meer verkrijgbaar
6C Een aantal producten is niet meer verkrijgbaar
7a Hoe vindt je mijn trukendoos
7B Hoe vind je mijn trukendoos
7C Hoe vind je mijn truckendoos
8A Na de surceance van betaling volgt het faillissement
8B Na de surceance van betaling volgt het failissement
8C Na de surcéance van betaling volgt het faillissement
9A Vantevoren had ik voor een verrassing gezorgd
9B Van tevoren had ik voor een verrassing gezorgd
9C Van tevoren had ik voor een verassing gezorgd
10A De professor gaf een leuk intervieuw over de kangoeroe
10B De professor gaf een leuk interview over de kangeroe
10C De professor gaf een leuk interview over de kangoeroe
De juiste antwoorden kunt u hier vinden.

donderdag 4 februari 2016

Taalontwikkeling naar hoger niveau

Slimme taalsoftware past zich aan niveau leerlingen aan

Een tweede of derde taal is van grote toegevoegde waarde, in directe zin voor onze vertalers en in meer indirecte zin voor een ieder die wel eens reist of internationaal zaken doet. Binnen het onderwijs zijn er inmiddels tablets met slimme taalsoftware beschikbaar, die optimaal inspelen op het niveau van leerlingen en het leren van een extra taal daarmee aantrekkelijker maken.

Moeilijkere of minder moeilijke vraag

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente blijkt dat slimme tablets die een moeilijkere of minder moeilijke vraag geven op basis van een goed of fout antwoord bijdragen aan de resultaten van leerlingen. De software helpt het leren van een extra taal aantrekkelijker te maken. Onze vertalers zouden uiteraard vooral de moeilijkere vragen hebben gekregen, andere leerlingen krijgen vragen op hun eigen niveau om te voorkomen dat zij de motivatie verliezen.

(Ver)taalontwikkeling in Nederland

Leraren krijgen een overzicht te zien van de prestaties van leerlingen, zodat het duidelijk wordt welk niveau de klas heeft op het gebied van vertalingen en wie er wellicht wat extra aandacht nodig heeft. Het helpt de (ver)taalontwikkeling in Nederland als geheel naar een hoger plan te tillen. Wij zien er bij Aabévé Vertaalbureau in ieder geval alvast naar uit om een nieuwe generatie vertalers te verwelkomen die ons team kan versterken met vertalingen in diverse vreemde talen vanuit en naar het Nederlands.

maandag 1 februari 2016

Brontaal en doeltaal wat is dat?

Brontaal en doeltaal
Brontaal en doeltaal zijn twee veel gehanteerde termen in de vertaalbranche. Met brontaal wordt de taal bedoeld, die in het originele document staat dat u wilt laten vertalen. De doeltaal is daarmee dus de taal waarnaar het document wordt vertaald. Dus als u bijvoorbeeld een document wilt laten vertalen van het Nederlands naar het Engels, dan is Nederlands de brontaal en Engels de doeltaal.

Waarom wordt dit onderscheid gemaakt?
Bij lang niet alle talen is het woordenaantal bij de brontaal en de doeltaal hetzelfde. In veel gevallen, met name bij (Zuid-Europese) talen, zoals Italiaans, Portugees, Spaans en bij het Frans, kan het woordenaantal wel met 20% toenemen ten opzichte van het Nederlands. In deze landen heeft men namelijk meer woorden nodig om duidelijk te maken waar het om gaat. Deze toename heeft tot gevolg, dat een vertaler meer tijd nodig bij deze vertalingen, dan bijvoorbeeld bij het vertalen van het Nederlands naar het Duits, waar het woordenaantal vrijwel gelijk blijft.

Welk tarief hanteert Aabévé Vertaalbureau?
Wij berekenen de prijs in principe op basis van de doeltaal. Dit betekent dat de toename van het aantal woorden wordt doorberekend, omdat de vertaler daar dus langer mee bezig is, dan met een vertaling zonder toename van het aantal woorden.

Hoe kan ik zien hoeveel woorden de brontekst heeft?
In een Word-document of Open Office document kunt u het woordenaantal eenvoudig zien door bovenin de balk te klikken op “Extra” en  daarna te kiezen voor “Woorden tellen”. Bij een pdf of een afbeelding is het niet zo simpel. In dat geval kunt u het document aan ons toezenden en tellen wij het aantal woorden voor u met onze speciale software.