vrijdag 3 mei 2019

Hoe antibiotica voor huisdier de eigenaar ziek kan maken

Hoe antibiotica voor huisdier de eigenaar ziek kan maken

In een klein dierenziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk hebben onderzoekers een gen gevonden waarmee bacteriën in hoge mate resistent kunnen zijn tegen linezolid. Dit is een antibioticum dat artsen gebruiken om ernstige infecties bij mensen te behandelen.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg geven linezolid, wanneer bacteriën resistent zijn tegen andere antibiotica. Het wordt ook wel een reserve antibiotica genoemd. De behandeling met linezolid mag uitsluitend plaatsvinden in een ziekenhuis en op basis van een antibiogram.
Deze bacteriën omvatten o.a. MRSA en streptokokken. MRSA komt vaak voor in ziekenhuizen, gevangenissen en verpleeghuizen, waar mensen open wonden en zwakke immuunsystemen kunnen hebben. Artsen gebruiken linezolid vaak voor huidinfecties, longontsteking en resistente tuberculose. Het werkingsmechanisme is uniek omdat het het proces van bacteriële eiwitproductie wordt geblokkeerd voordat het begint.

Vertalen van bijsluiters, enzovoorts

Heeft u vertalingen nodig voor bijsluiters of andere medische teksten voor mens of dier? Bij Aabévé Vertaalbureau kunnen wij dat prima voor u verzorgen. Bij dit soort teksten kunt u zich geen missers veroorloven. Alles dient 100% perfect te zijn. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het vertalen van dit soort documenten.

Linezolid

Linezolid kwam in 2000 op de markt en werd opgenomen op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bacteriële resistentie tegen linezolid is laag. Nieuw onderzoek werd door wetenschappers gepresenteerd tijdens het Europese congres voor klinische microbiologie en infectieziekten in Amsterdam. Dit heeft echter tot bezorgdheid geleid. Het suggereert namelijk, dat een antibioticum-resistentie-gen (optrA) het potentieel heeft zich te verspreiden tussen verschillende bacteriepopulaties bij dieren en mensen.

Huisdieren kunnen antibiotica-resistente bacteriën dragen

De onderzoekers van Public Health England’s Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections Reference Unit ontdekten, dat bacteriën die resistent waren tegen linezolid werden overgebracht tussen huisdieren in een kleine dierenkliniek in het Verenigd Koninkrijk.
Katie Hopkins, een klinisch wetenschapper bij Public Health England die het onderzoek heeft geleid, zegt dat dit het “eerste rapport is van optrA-positieve enterokokken, die zijn geïsoleerd uit gezelschapsdieren in het Verenigd Koninkrijk”.
De resultaten van het onderzoek zijn verontrustend, zegt de onderzoeker, omdat ze suggereren dat huisdieren deze antibiotica-resistente bacteriën kunnen overbrengen op hun eigenaren. En dit kan leiden tot meer ernstige infecties die moeilijk te behandelen zijn bij mensen.
“Om de overdracht van resistente bacteriën tussen gezelschapsdieren en mensen tot een minimum te beperken, moet bij veterinaire operaties worden gezorgd voor een adequate reiniging en moeten eigenaren van gezelschapsdieren hun handen wassen na het omgaan met huisdieren.”

Geen vergunning voor diergeneesmiddel

Linezolid heeft geen vergunning voor gebruik als diergeneesmiddel in het Verenigd Koninkrijk, maar het gen optrA speelt wel een rol bij de resistentie tegen florfenicol, een ander diergeneesmiddel. Hopkins voegt eraan toe dat er zijn andere therapeutische opties beschikbaar zijn. Ook zijn er standaardprotocollen voor het beheer van geïnfecteerde dieren om overdracht naar diergeneeskundig personeel te voorkomen.

Geneesmiddelresistent DNA kan zich in dieren verspreiden

Linezolid-resistentie is zeldzaam voor de bacteriën enterokokken, maar onderzoekers hadden het eerder ontdekt in isolaten van zowel mensen als dieren. Bovendien toonde recent onderzoek aan dat antibiotica-resistente genen, zoals optrA, aanwezig kunnen zijn op mobiele stukjes DNA.
Dit betekent dat deze genen zich kunnen verspreiden naar andere bacteriële populaties in dieren en mensen. In het nieuwe onderzoek voerden Hopkins en haar collega’s routinetests uit op antibiotica-resistentie en ontdekten ze, dat monsters van Enterococcus faecalis, een bacterie die infecties veroorzaakt in de urinewegen, tekenen van resistentie tegen linezolid vertoonden.

Onderzoek

De onderzoekers onderzochten drie wondresten (twee kwamen van katten, en één van een hond) en een rectaal wattenstaafje. Alle vier monsters waren positief voor optrA en transmissie leek tussen dieren te zijn opgetreden. “Onze bevindingen bevorderen de ‘One-Health’-opvatting dat antibiotica-resistente bacteriën kunnen worden gedeeld door dieren en mensen, hoewel de richting van overdracht vaak moeilijk te bewijzen is.’
“We kennen momenteel niet de prevalentie van linezolid-resistente enterokokken bij gezelschapsdieren en daarom is een gezamenlijke aanpak nodig voor het monitoren van de opkomst en verspreiding van resistentie-mechanismen van belang voor de volksgezondheid,” vervolgt de hoofdonderzoeker.

Overdracht

Hopkins voegt eraan toe dat reiniging en decontaminatie verdere overdracht van bacteriën hebben voorkomen, en onderzoekers vonden geen bewijs dat de overdracht van het antibiotica-resistente gen was gebeurd tussen dieren en mensen.
Verder onderzoek is nodig om uit te zoeken of dit gen zich van huisdieren naar mensen kan verspreiden. Onderzoekers bevelen echter aan dat eigenaren van gezelschapsdieren speciale aandacht besteden aan hygiënenormen wanneer zij met hun huisdieren omgaan. (Oorspronkelijk bericht: Medical News Today)

Offerte aanvragen?

Wilt u een offerte aanvragen voor een medische vertaling of een andersoortig document? Maak dan gebruik van ons aanvraagformulier of mail ons het aantal woorden en de talencombinatie. Het document aan ons mailen mag ook. Wij tellen dan de woorden voor u, waarna u een vrijblijvende offerte ontvangt.

Waarom kiest u voor Aabévé Vertaalbureau?

Bij Aabévé Vertaalbureau bent u verzekerd van professionele vertalers, snelle service, lage tarieven, hoge klantenwaardering en ISO-certificering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten