dinsdag 8 maart 2016

Engelse les vanaf groep 1

Het Platform Onderwijs 2032 wil dat kinderen vanaf hun eerste jaar op de basisschool al Engelse les kunnen volgen. Nederland behoort tot de landen met het beste onderwijs ter wereld. We staan daarin zelfs in de top 3. De Engelse taal is onmisbaar voor de toekomst van kinderen en daarom moeten ze er volgens het Platform ook zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Vroeg vreemde talen onderwijs
Het vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) wordt inmiddels al op ruim 1.100 basisscholen in Nederland aangeboden. Het Platform Onderwijs 2032 streeft er naar, dat dit in de komende jaren op al basischolen in Nederland gebeurt, omdat dit de enige manier is om in de wereldwijde top 3 van het beste onderwijs te blijven.
https://www.aabeve.nl  #engelseles #aabeve #vertaalbureau

donderdag 3 maart 2016

Fransen hebben veel tekst nodig

Franse vertalingen 15-20% langer 

De Franse taal is prachtig, we zijn over het algemeen erg gecharmeerd van de klanken hiervan. Franse vertalingen blijken gemiddeld genomen 15 - 20% langer uit te vallen. Dat betekent dat een tekst in het Frans gemiddeld genomen langer is dan in het Nederlands en dit is van groot belang voor het ontwerp van bijvoorbeeld brochures en websites.

Vertaling vanuit en naar het Frans

Vertalingen vanuit het Frans naar het Nederlands of andersom leiden tot kortere of langere teksten, afhankelijk van de richting. Een korte Nederlandse tekst met 11 - 20 karakters leidt in het Frans al snel tot een 100% meer ruimte (http://www-01.ibm.com/software/globalization/guidelines/a3.html). Bij een groter aantal karakters in de tekst neemt dit verschil af, bij meer dan 70 karakters gaat het nog om een verschil van 30%. Andersom betekent dit dat een Franse tekst in het Nederlands over het algemeen wat korter uit zal vallen. Dat heeft belangrijke implicaties voor tekstblokken en het gebruik van afbeeldingen in teksten.

Rekening mee houden in het (web)design

Het is wat dat betreft van belang om bij de vertaling van Nederlands naar Frans of de vertaling van Frans naar Nederlands rekening te houden met de wijze waarop een website of een brochure is opgebouwd. Het design valt niet zomaar 1-op-1 over te nemen, zoals het ook met betrekking tot de vertaling van belang is om die altijd op de juiste wijze te interpreteren.

Aabévé Vertaalbureau - https://aabeve.nl
#franse vertalingen #franse taal #aabeve #vertaalbureau

dinsdag 1 maart 2016

Dag van de Spaanse taal

Spaanse taal rukt steeds verder op

Naar verwachting zal in 2030 zo'n 7½% van de wereldbevolking de Spaanse taal spreken. De meeste Spaanstaligen wonen dan in de Verenigde Staten. Na het Chinees-Mandarijns wordt het Spaans het meest gesproken en dat is iets waar de Spanjaarden best trots op zijn. Trots genoeg om er een speciale feestdag voor in het leven te roepen: “El Dia E”, oftewel de Dag van de Spaanse Taal.

Instituut

Het Spaanstalige Instituto Cervantes telt wereldwijd ruim 100.000 studenten, die hun steentje gaan bijdragen aan het verspreiden en promoten van de Spaanse taal en cultuur.
Instituto Cervantes heeft een Nederlandse vestiging in Utrecht, waar de “El Dia E” wordt gevierd op 20 juni.

Vertaling

Heeft u een vertaling nodig vanuit of naar het Spaans, dan kunt u terecht bij Aabévé Vertaalbureau. Wij vertalen Spaans naar vrijwel elke andere taal en omgekeerd kunnen wij vrijwel elke andere taal vertalen naar het Spaans. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de aanvraagmodule op deze pagina of stuur ons een mail. Als u het woordenaantal aan ons doorgeeft of de documenten als bijlagen toevoegt, ontvangt u binnen 30 minuten een vrijblijvende offerte in uw mailbox. Als de bestanden te groot zijn om te mailen, kunt u ook gebruik maken van WeTransfer.
#spaanse taal #aabeve #vertaalbureau #vertaling