vrijdag 17 mei 2019

Moeten we toch weer overstappen op kernenergie?

Moeten we toch weer overstappen op kernenergie?

Uit het 2018-rapport van het International Energy Agency blijkt dat onze energievraag met 2,3 procent is gestegen, de hoogste stijging in een decennium. Helaas werd aan veel van die vraag voldaan door meer fossiele brandstoffen te verbranden en nog meer CO2 uit te stoten in de atmosfeer.
De hoop is dat de wereldeconomie kan overstappen op koolstofvrije energiebronnen voordat de catastrofe toeslaat. Er is een andere brandstoftechnologie waarvan we al weten dat deze werkt. Eén die een potentieel onbeperkte toevoer van koolstofarme energie biedt. Het is goedkoop, zeker op de lange termijn, en kan de manier waarop we denken over macht, op papier, ten minste radicaal veranderen. Om verschillende redenen is kernenergie op de proef gesteld en draagt ​​momenteel veel minder bij aan onze wereldwijde energiebehoeften. Is het tijd dat we kernenergie een nieuwe kans geven?

Kernenergie

Kernenergie produceert momenteel ongeveer 11 procent van de stroom van de wereld, die allemaal wordt geclassificeerd als “koolstofarme energie”. Er zijn ongeveer 450 reactoren in gebruik in 30 landen, waarbij Frankrijk de meest enthousiaste gebruiker van de technologie is. Verschillende mensen hebben recentelijk aangevoerd dat kernenergie uit het stof moet worden gehaald en weer in gebruik moet worden genomen. Bill Gates, die heeft geïnvesteerd in nucleaire start-ups, wil ook nieuwe kernenergie financieren. Onlangs werd in The New York Times een artikel gepubliceerd van drie invloedrijke academici, getiteld “Kernenergie kan de wereld redden.”
Hun stelling is, eenvoudig gezegd, dat hernieuwbare energie duur is en er nog niet op vertrouwd kan worden om 24/7 energie te leveren. Als we de wereld willen redden, moeten we alles dat we gebruiken, omzetten in elektriciteit, in plaats van andere brandstofbronnen, en kerncentrales bouwen.

Wat is kernenergie?

“Onze wereld is gemaakt van atomen,” legde Katie Mummah, een nucleair ingenieur aan de Universiteit van Wisconsin, uit, “de kleinste bouwstenen van de materie.” Elementen onderaan het periodiek systeem zitten boordevol atomen, waardoor ze zowel zwaar als onstabiel zijn. “Als je een neutron neemt en een van deze onstabiele elementen raakt, kan je atoom uiteenvallen, beter bekend als splijting,” voegt ze eraan toe.
De wetten van de fysica dicteren dat hoeveel energie je ook verbruikt, je slechts een deel ervan terugkrijgt, terwijl de rest verloren gaat als warmte of ander afval. Kernenergie duikt bovenop dit principe, omdat het uiteenvallen van een fundamentele component van het universum veel meer energie afgeeft dan er wordt gebruikt om het te breken. Dat maakt het ideaal voor gebruik als energiebron, omdat je er meer uithaalt dan je erin steekt.
Dit proces is relatief eenvoudig omdat we een overvloedige voorraad grondstof hebben, die kan worden verwerkt voor splijting. Plaats een grote hoeveelheid van een onstabiel element, zoals uranium 235, naast een bron van “langzame” neutronen, en je krijgt een kettingreactie van energie. Het is geen eeuwigdurende bewegingsmachine, maar de kettingreactie binnen kernsplijting wordt zichzelf bestendigend totdat de brandstof op is.

Efficiëntie

Er is nog een andere efficiëntie, die kernenergie biedt in vergelijking met andere bronnen van kracht, inclusief de relatieve omvang. “Een commerciële reactor in de Verenigde Staten,” zegt Mummah, “heeft een cilinder van ongeveer 12 voet lang en 12 voet in diameter. Die produceert genoeg energie voor ongeveer een miljoen huizen.” Mummah zegt dat er genoeg uranium beschikbaar is om te voldoen aan de energiebehoeften van de wereld gedurende verschillende eeuwen.
Het eerste voordeel van kernenergie is de enorme energiedichtheid, zegt Katie Mummah, vooral gezien de eisen voor woningen. In de VS zegt de Energy Information Administration dat het gemiddelde huis in 2017 10,399 kWh verbruikt heeft. Om zoveel energie te genereren, zou je iets minder dan een ton ruwe olie of het equivalent daarvan moeten verbranden. Ter vergelijking, een kilogram verrijkt uranium in een kernreactor zal genoeg energie genereren om 104 huizen een jaar van stroom te voorzien. De grootste kerncentrale van Amerika, Palo Verde in Arizona, heeft een maximale output van 3.937 MW, voldoende stroom om energie te leveren aan meer dan vier miljoen mensen.

Dure bouw, goedkoop in gebruik

“Kerncentrales zijn duur om te bouwen, maar zijn relatief goedkoop om te gebruiken”, zegt de World Nuclear Association, die de industrie vertegenwoordigt. “Zodra een kerncentrale is gebouwd, zijn de productiekosten van elektriciteit laag en voorspelbaar stabiel,” voegt hij eraan toe. Het atoomtijdperk was gebaseerd op de belofte van onbeperkte energie. Constant beschikbaar en te gebruiken om vrijwel alles aan te drijven. Helaas, de hoge bouwkosten (en de goedkope energie) weerhielden investeerders ervan om geld in te zetten, omdat er weinig garantie was dat ze hun geld terug zouden krijgen.
Schone en goedkope energie moet een doel zijn van elk land, vooral in een toekomst waarin de energievraag naar verwachting zal toenemen. En het is de moeite waard eraan toe te voegen dat de prijs van kernenergie de kosten van het bouwen en beheren van de fabriek omvat, evenals de verwijdering van zijn afvalproducten. Vergelijk dat bijvoorbeeld met een kolencentrale, waar de milieukosten van zijn emissies geen deel uitmaken van de initiële prijs, en de cijfers onterecht zijn scheefgetrokken. Gezien de enorme tol van de klimaatverandering, is kernenergie over het algemeen veel goedkoper. (Oorspronkelijk bericht: Engadget)

Vertalen

De discussie over het wel of niet bouwen van nieuwe kerncentrales zal ook in Nederland ongetwijfeld weer oplaaien, als blijkt dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. Kernenergie heeft in de afgelopen decennia geen goede naam opgebouwd door de vele problemen, waardoor reactoren stil gelegd moesten worden (o.a. bij de Belgische kerncentrale in Doel en de Nederlandse centrale in Borssele). En niet te vergeten de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986, waarbij veel straling vrij kwam.
In een peiling, die eind 2018 werd gehouden bleek, dat inmiddels de helft van de Nederlanders weer voorstander is van het bouwen van nieuwe centrales. Zij denken dat kernenergie inmiddels een stuk veiliger is geworden. Wat de uitkomst ook is, wij kunnen u te allen tijde van dienst zijn met vertalingen op het gebied van energie. Wij kunnen vertalingen verzorgen voor vele talencombinaties. En ook voor andere vakgebieden dan energie kunt u uiteraard bij ons terecht.

Offerte

Wilt u een offerte aanvragen om te weten wat uw vertaling gaat kosten? Maak dan gebruik van ons aanvraagformulier of mail ons het aantal woorden en de gewenste talencombinatie. Kunt u de woorden niet tellen, dan kunt u ons ook de documenten mailen en tellen wij de woorden voor u. Alle documenten, die aan ons worden gemaild, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten