donderdag 26 mei 2016

Chinese taal Wu heeft toch lidwoorden in Nederland

Chinese taal Wu heeft in Nederland toch lidwoorden gekregen
De Chinese taal Wu kent eigenlijk geen lidwoorden. De taal kent bovendien geen vervoegingen van werkwoorden en geen uitgangen voor het meervoud. Een zin als ‘De man leest kranten’ zou vertaald worden als ‘Man lees krant’. Het is een bijzondere taal die in Nederland een iets andere vorm heeft gekregen. Wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam ontdekte dat de taal in Nederland namelijk wel lidwoorden heeft gekregen. ‘Witte rijst’ vertalen zij naar ‘De witte rijst’, een bijzondere ontwikkeling van de taal.

Ontwikkeling van de taal
Het zijn de Chinezen uit Wenzhou. Dit is een grote havenstad onder Shanghai die naar Nederland zijn gekomen en hier bijvoorbeeld restaurants zijn begonnen. Van huis uit spreken zij de Chinese taal Wu. Ze spreken een regionale variant daarop, die ze in Nederland verder verbasterd lijken te hebben. Het leidt ertoe dat de taal die de Nederlandse Chinezen spreken in een aantal gevallen afwijkt van de manier waarop zij in hun eigen land zouden behoren te spreken. Volgens de wetenschappers toont het aan dat het Nederlands en het Wu elkaar kunnen beïnvloeden.

Vertaling van en naar Chinees

Het is iets om rekening mee te houden binnen vertalingen van en naar het Chinees. Dat geldt uiteraard voor het Wu, maar ook voor andere Chinese talen zoals Mandarijn en Kantonees. Ook die talen kennen geen uitgangen voor meervoud, geen lidwoorden en geen vervoegingen voor werkwoorden. Uiteraard werken we bij Aabévé Vertaalbureau met native vertalers die dat weten en voor een professionele vertaling kunnen zorgen.  

dinsdag 8 maart 2016

Engelse les vanaf groep 1

Het Platform Onderwijs 2032 wil dat kinderen vanaf hun eerste jaar op de basisschool al Engelse les kunnen volgen. Nederland behoort tot de landen met het beste onderwijs ter wereld. We staan daarin zelfs in de top 3. De Engelse taal is onmisbaar voor de toekomst van kinderen en daarom moeten ze er volgens het Platform ook zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Vroeg vreemde talen onderwijs
Het vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) wordt inmiddels al op ruim 1.100 basisscholen in Nederland aangeboden. Het Platform Onderwijs 2032 streeft er naar, dat dit in de komende jaren op al basischolen in Nederland gebeurt, omdat dit de enige manier is om in de wereldwijde top 3 van het beste onderwijs te blijven.
https://www.aabeve.nl  #engelseles #aabeve #vertaalbureau

donderdag 3 maart 2016

Fransen hebben veel tekst nodig

Franse vertalingen 15-20% langer 

De Franse taal is prachtig, we zijn over het algemeen erg gecharmeerd van de klanken hiervan. Franse vertalingen blijken gemiddeld genomen 15 - 20% langer uit te vallen. Dat betekent dat een tekst in het Frans gemiddeld genomen langer is dan in het Nederlands en dit is van groot belang voor het ontwerp van bijvoorbeeld brochures en websites.

Vertaling vanuit en naar het Frans

Vertalingen vanuit het Frans naar het Nederlands of andersom leiden tot kortere of langere teksten, afhankelijk van de richting. Een korte Nederlandse tekst met 11 - 20 karakters leidt in het Frans al snel tot een 100% meer ruimte (http://www-01.ibm.com/software/globalization/guidelines/a3.html). Bij een groter aantal karakters in de tekst neemt dit verschil af, bij meer dan 70 karakters gaat het nog om een verschil van 30%. Andersom betekent dit dat een Franse tekst in het Nederlands over het algemeen wat korter uit zal vallen. Dat heeft belangrijke implicaties voor tekstblokken en het gebruik van afbeeldingen in teksten.

Rekening mee houden in het (web)design

Het is wat dat betreft van belang om bij de vertaling van Nederlands naar Frans of de vertaling van Frans naar Nederlands rekening te houden met de wijze waarop een website of een brochure is opgebouwd. Het design valt niet zomaar 1-op-1 over te nemen, zoals het ook met betrekking tot de vertaling van belang is om die altijd op de juiste wijze te interpreteren.

Aabévé Vertaalbureau - https://aabeve.nl
#franse vertalingen #franse taal #aabeve #vertaalbureau

dinsdag 1 maart 2016

Dag van de Spaanse taal

Spaanse taal rukt steeds verder op

Naar verwachting zal in 2030 zo'n 7½% van de wereldbevolking de Spaanse taal spreken. De meeste Spaanstaligen wonen dan in de Verenigde Staten. Na het Chinees-Mandarijns wordt het Spaans het meest gesproken en dat is iets waar de Spanjaarden best trots op zijn. Trots genoeg om er een speciale feestdag voor in het leven te roepen: “El Dia E”, oftewel de Dag van de Spaanse Taal.

Instituut

Het Spaanstalige Instituto Cervantes telt wereldwijd ruim 100.000 studenten, die hun steentje gaan bijdragen aan het verspreiden en promoten van de Spaanse taal en cultuur.
Instituto Cervantes heeft een Nederlandse vestiging in Utrecht, waar de “El Dia E” wordt gevierd op 20 juni.

Vertaling

Heeft u een vertaling nodig vanuit of naar het Spaans, dan kunt u terecht bij Aabévé Vertaalbureau. Wij vertalen Spaans naar vrijwel elke andere taal en omgekeerd kunnen wij vrijwel elke andere taal vertalen naar het Spaans. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de aanvraagmodule op deze pagina of stuur ons een mail. Als u het woordenaantal aan ons doorgeeft of de documenten als bijlagen toevoegt, ontvangt u binnen 30 minuten een vrijblijvende offerte in uw mailbox. Als de bestanden te groot zijn om te mailen, kunt u ook gebruik maken van WeTransfer.
#spaanse taal #aabeve #vertaalbureau #vertaling

dinsdag 23 februari 2016

Taal sneller leren door goed luisterenLuisteren naar taal helpt die sneller te leren
Duitsers die geen Nederlands spreken blijken ons toch goed te kunnen verstaan, net als dat Zweden en Denen goed door hebben waar de ander het over heeft. Femke Swarte deed onderzoek naar dit fenomeen en ontdekte dat we sneller een taal kunnen leren door daar goed naar te luisteren, zelf spreken en schrijven zou niet minder prioriteit moeten krijgen.
Promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Swarte zal begin maart promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen, zij deed onderzoek naar de onderlinge verstaanbaarheid tussen Germaanse talen. Door daar beter naar te luisteren en dat te leren verstaan worden we een taal sneller machtig. Een rondgang onder onze vertalers geeft inderdaad aan dat zij andere talen sneller konden verstaan dan het zelf konden schrijven en dat het ze hielp om die taal machtig te worden. Onder andere TV-kijken in de vreemde taal draagt enorm bij aan de kundigheid op dat gebied. 
Nederlands, Duits, Engels, Zweeds en Deens
Tot de Germaanse talen rekenen we het Nederlands, naast Duits, Engels, Zweeds en Deens. Het zijn talen die wat dat betreft tot op zekere hoogte overeenkomsten hebben, al is het schrijven of spreken in die talen iets dat lang niet iedereen goed kan. De verstaanbaarheid is over het algemeen veel beter in orde. Uiteraard kunnen we het schrijven bij Aabévé Vertaalbureau uit handen nemen, onze vertalers kunnen de andere Germaanse talen goed verstaan en daarin uitstekend uit de voeten in zowel gesproken als geschreven tekst.
#taal #deens #duits #engels #zweeds #aabeve #vertaalbureau

vrijdag 5 februari 2016

Hoe schrijf je dat? Test uw taalkennis.

Taalfouten quiz februari 2016

Hoe is het gesteld met uw kennis van de Nederlandse taal? Uit diverse onderzoeken blijkt, dat de kennis met name bij de jeugd vrij dramatisch is en er heel veel taalfouten worden gemaakt. Het wordt dan ook hoog tijd wordt, dat hier op de scholen meer aandacht aan wordt besteed.

Maandelijkse test

Maandelijks presenteren we u een quiz met 10 meerkeuzevragen, waarin u kunt testen hoe het is gesteld met uw kennis van het Nederlands. De vragen voor de maand februari treft u onderstaand aan. De antwoorden kunt u bekijken, als u onderaan deze pagina op de link klikt.

Goed of fout:

1A Je bent groter dan ik had verwacht
1B Je bent groter als ik had verwacht
1C Je bent grooter dan ik had verwacht
2A Onmiddelijk na de blikseminslag viel de elektriciteit uit
2B Onmiddellijk na de blikseminslag viel de electriciteit uit
2C Onmiddellijk na de blikseminslag viel de elektriciteit uit
3A Kunstof kozijnen hoeven niet geschilderd te worden
3B Kunstof kozijnen hoeven niet geschildert te worden
3C Kunststof kozijnen hoeven niet geschilderd te worden
4A Het is nog enigszins onduidelijk of de deadline wordt gehaald
4B Het is nog enigzins onduidelijk of de deadline wordt gehaald
4C Het is nog enigszins onduidelijk of de deadline word gehaald
5A De automobilist raakte zwaar gewond bij het ongeval
5B De automobilist raakte zwaargewond bij het ongeval
5C De automobielist raakte zwaar gewond bij het ongeval
6A Een aantal produkten zijn niet meer verkrijgbaar
6B Een aantal produkten is niet meer verkrijgbaar
6C Een aantal producten is niet meer verkrijgbaar
7a Hoe vindt je mijn trukendoos
7B Hoe vind je mijn trukendoos
7C Hoe vind je mijn truckendoos
8A Na de surceance van betaling volgt het faillissement
8B Na de surceance van betaling volgt het failissement
8C Na de surcéance van betaling volgt het faillissement
9A Vantevoren had ik voor een verrassing gezorgd
9B Van tevoren had ik voor een verrassing gezorgd
9C Van tevoren had ik voor een verassing gezorgd
10A De professor gaf een leuk intervieuw over de kangoeroe
10B De professor gaf een leuk interview over de kangeroe
10C De professor gaf een leuk interview over de kangoeroe
De juiste antwoorden kunt u hier vinden.

donderdag 4 februari 2016

Taalontwikkeling naar hoger niveau

Slimme taalsoftware past zich aan niveau leerlingen aan

Een tweede of derde taal is van grote toegevoegde waarde, in directe zin voor onze vertalers en in meer indirecte zin voor een ieder die wel eens reist of internationaal zaken doet. Binnen het onderwijs zijn er inmiddels tablets met slimme taalsoftware beschikbaar, die optimaal inspelen op het niveau van leerlingen en het leren van een extra taal daarmee aantrekkelijker maken.

Moeilijkere of minder moeilijke vraag

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente blijkt dat slimme tablets die een moeilijkere of minder moeilijke vraag geven op basis van een goed of fout antwoord bijdragen aan de resultaten van leerlingen. De software helpt het leren van een extra taal aantrekkelijker te maken. Onze vertalers zouden uiteraard vooral de moeilijkere vragen hebben gekregen, andere leerlingen krijgen vragen op hun eigen niveau om te voorkomen dat zij de motivatie verliezen.

(Ver)taalontwikkeling in Nederland

Leraren krijgen een overzicht te zien van de prestaties van leerlingen, zodat het duidelijk wordt welk niveau de klas heeft op het gebied van vertalingen en wie er wellicht wat extra aandacht nodig heeft. Het helpt de (ver)taalontwikkeling in Nederland als geheel naar een hoger plan te tillen. Wij zien er bij Aabévé Vertaalbureau in ieder geval alvast naar uit om een nieuwe generatie vertalers te verwelkomen die ons team kan versterken met vertalingen in diverse vreemde talen vanuit en naar het Nederlands.

maandag 1 februari 2016

Brontaal en doeltaal wat is dat?

Brontaal en doeltaal
Brontaal en doeltaal zijn twee veel gehanteerde termen in de vertaalbranche. Met brontaal wordt de taal bedoeld, die in het originele document staat dat u wilt laten vertalen. De doeltaal is daarmee dus de taal waarnaar het document wordt vertaald. Dus als u bijvoorbeeld een document wilt laten vertalen van het Nederlands naar het Engels, dan is Nederlands de brontaal en Engels de doeltaal.

Waarom wordt dit onderscheid gemaakt?
Bij lang niet alle talen is het woordenaantal bij de brontaal en de doeltaal hetzelfde. In veel gevallen, met name bij (Zuid-Europese) talen, zoals Italiaans, Portugees, Spaans en bij het Frans, kan het woordenaantal wel met 20% toenemen ten opzichte van het Nederlands. In deze landen heeft men namelijk meer woorden nodig om duidelijk te maken waar het om gaat. Deze toename heeft tot gevolg, dat een vertaler meer tijd nodig bij deze vertalingen, dan bijvoorbeeld bij het vertalen van het Nederlands naar het Duits, waar het woordenaantal vrijwel gelijk blijft.

Welk tarief hanteert Aabévé Vertaalbureau?
Wij berekenen de prijs in principe op basis van de doeltaal. Dit betekent dat de toename van het aantal woorden wordt doorberekend, omdat de vertaler daar dus langer mee bezig is, dan met een vertaling zonder toename van het aantal woorden.

Hoe kan ik zien hoeveel woorden de brontekst heeft?
In een Word-document of Open Office document kunt u het woordenaantal eenvoudig zien door bovenin de balk te klikken op “Extra” en  daarna te kiezen voor “Woorden tellen”. Bij een pdf of een afbeelding is het niet zo simpel. In dat geval kunt u het document aan ons toezenden en tellen wij het aantal woorden voor u met onze speciale software.

donderdag 28 januari 2016

Speciale tekens Franse taal

Frankrijk wil nieuwe standaard voor toetsenborden introduceren

Taal brengen we over in woord en geschrift, dit laatste gebeurt steeds vaker digitaal. We maken daarvoor gebruik van toetsenborden, die in Nederland en tal van andere landen zijn ingedeeld volgens een standaard die daarvoor geldt. In Frankrijk is daar geen sprake van, fabrikanten zijn vrij de indeling te bepalen. Dat maakt het er niet gemakkelijker op in de Franse taal te tikken op een frans toetsenbord.

Franse taal met speciale tekens

De Franse taal kent een groot aantal speciale tekens, woorden bevatten bijvoorbeeld regelmatig een œ of een à. Dat betekent dat redacteuren en andere schrijvers in Frankrijk net als vertalers op een Frans toetsenbord regelmatig dienen te zoeken naar de juiste toetsenbordcombinatie. Een zin die begint met een Ç kost op die manier onnodig veel tijd en leidt tot veel frustratie. Zowel vertalers op een Frans toetsenbord als schrijvers en redacteuren in Frankrijk hebben er al langere tijd genoeg van, inmiddels lijkt ook de overheid overstag.

Nieuwe standaard in Frankrijk

De overheid in Frankrijk wil binnenkort een nieuwe standaardindeling voor toetsenborden introduceren. Het moet daarmee gemakkelijker worden om woorden online op de juiste wijze te spellen. Er moet bijvoorbeeld een standaard komen voor het toevoegen van de accenten en bijzondere tekens, zodat de Franse taal ook digitaal goed in te voeren valt. Onze vertalers naar het Frans werken gelukkig gewoon op een Nederlands of internationaal toetsenbord, waardoor we de vertalingen naar die mooie taal uitstekend kunnen uitvoeren.

zondag 24 januari 2016

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Op de vraag wanneer een beëdigde vertaling nodig is, kan niet altijd een sluitend antwoord worden gegeven. In het algemeen geldt, dat een beëdigde vertaling nodig is voor officiële documenten, zoals een rijbewijs, geboortebewijs, huwelijksakte, etc. Als u twijfelt of een beëdigde vertaling wel echt noodzakelijk is, vraag dit dan voor alle zekerheid even na bij de instantie waarvoor de vertaling is bedoeld. Omdat een beëdigde vertaling duurder is dan een normale vertaling, heeft het namelijk geen zin om extra kosten uit te geven, als dit niet echt nodig is.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt verzorgd door een vertaler, die door een rechtbank is beëdigd voor een specifieke talencombinatie. De beëdigde vertaling, wordt voorzien van een (fraudebestendige) handtekening, stempel en verklaring van de beëdigde vertaler waarin staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald.

Apostille

In sommige landen of bij sommige instanties is een beëdigde vertaling alleen zelfs niet voldoende. Er wordt dan namelijk ook nog een extra legalisatie (waarmerk) vereist van de handtekening van de beëdigde vertaler. Dit wordt een apostille genoemd. Het is een officieel document met een stempel van de rechtbank, die wordt ondertekend door een rechter of door een griffier. Met een apostille/legalisatie wordt de echtheid van de handtekening op het beëdigde document bevestigd. Een apostille kunt u zelf een rechtbank afhalen.

Is het originele document nodig voor de beëdigde vertaling?

Nee, de meeste instanties nemen genoegen met een kopie, zodat u kunt volstaan met het mailen van een scan van het originele document. Daarop mag overigens niets worden gewijzigd of bijgeschreven worden. De beëdigde vertaling wordt een woordelijke vertaling van het originele document. Dus als er bijvoorbeeld op het originele document een naam verkeerd staat geschreven, moet die op de beëdigde vertaling precies hetzelfde worden overgenomen.

donderdag 21 januari 2016

Vrouwen van Britse immigranten moeten taal leren om te mogen blijven

De vrouwen van Britse immigranten zullen moeten werken aan hun taalcapaciteiten, willen ze kans maken op een verblijfsvergunning. Dat stelt David Cameron, de premier van Groot-Brittanië. Hij heeft 22 miljoen pond uitgetrokken om de vrouwen de taal te leren. Als zij de taal na 2,5 jaar nog niet goed spreken zullen ze het land moeten verlaten.
Verantwoordelijkheid van immigranten
Volgens Cameron spreken vooral de vrouwen van immigranten die vanwege een gezinshereniging naar Engeland komen de taal vaak niet. Hij wijst ze op hun verantwoordelijkheid wanneer zij naar een land als Groot-Brittanië komen. Volgens Cameron is het onbestaanbaar dat iemand afreist naar een ander land en daar vervolgens geen poging doet om de taal onder de knie te krijgen. Vertalingen naar de eigen taal zijn vaak niet beschikbaar, waardoor ze in een sociaal en economisch isolement raken.

Bezuiniging op taalcursussen

Het is opvallend dat Cameron geldt uittrekt voor de taalcursussen die de vrouwen van immigranten kunnen volgen. De laatste jaren was er juist steeds sprake van bezuinigingen, waardoor er een trendomkeer plaats lijkt te vinden. Cameron zou hierin aanleiding hebben gevonden vanwege de vrouwen van immigranten die de taal niet spreken en daardoor vatbaar raken voor jihadisten. Onder andere IS zou gebruik kunnen maken van kwetsbare vrouwen die de taal niet spreken en dus afhankelijk zijn van vertalingen naar hun moedertaal.  

zaterdag 9 januari 2016

4daagse dit jaar door twee vestigingsplaatsen van Aabévé

4daagse Nijmegen

Nijmegen, de oudste stad van Nederland, is dit jaar van 19 t/m 22 juli voor de 100ste keer het middelpunt van de 4daagse. Het grootste wandelevenement ter wereld trekt jaarlijks tussen de 40.000 en 45.000 deelnemers en speciaal voor deze 100ste editie, mogen er 50.000 deelnemers van start gaan. Behalve de wandelaars komen jaarlijks ook nog eens honderdduizenden bezoekers van de Vierdaagsefeesten (van 16 tot 22 juli) naar Nijmegen en bovendien staan de routes van de wandelaars vier dagen lang volgepakt met enthousiaste toeschouwers.
Speciaal voor deze 100ste editie wordt eenmalig de 55 km toegevoegd aan de diverse routes. De 55 km-lopers komen ook door Mill, waar Aabévé Vertaalbureau haar hoofdvestiging heeft.
Maar natuurlijk is Nijmegen zelf het middelpunt van het wandelfeest en daar heeft Aabévé een nevenvestiging aan het Jonkerbosplein 52. Deze vestiging is speciaal bedoeld voor particulieren, die zelf geen documenten (zoals geboorteakte, huwelijksakte, diploma, testament, etc.) kunnen inscannen en daarvoor dichtbij huis terecht kunnen. De documenten worden voor u gescand, waarna u de originele documenten weer mee naar huis kunt nemen en in de meeste gevallen hebt u al een vrijblijvende prijsopgave in uw mailbox voordat u zelf weer thuis bent.
Uiteraard kunnen ook bedrijven contact opnemen met de nevenvestiging in Nijmegen via het telefoonnummer 024-8200778, of mailen naar nijmegen@aabeve.nl.

Vertaalbureau Nijmegen

Of het nu gaat om een vertaling van uw huwelijksakte van het Frans naar het Nederlands, een diploma van het Nederlands naar het Italiaans, een website van het Engels naar het Spaans, of om welke andere talencombinatie dan ook, Vertaalbureau Nijmegen verzorgt het voor u.

Over Aabévé Vertaalbureau

Aabévé Vertaalbureau biedt u een snelle service, gegarandeerde kwaliteit en heldere tarieven. Aabévé Vertaalbureau heeft een uitgebreid netwerk van ervaren (beëdigde) vertalers, waardoor vertalingen in vrijwel alle talencombinaties mogelijk zijn. Bij Aabévé Vertaalbureau ontvangt u snel een perfecte vertaling!