woensdag 19 juni 2019

Meer dan 400 talen mogelijk ontstaan in Noord-China

Meer dan 400 talen mogelijk ontstaan in Noord-China

Hoewel Chinese, Tibetaanse en Birmaanse talen compleet verschillend klinken, zijn ze allemaal afgeleid van een gemeenschappelijke voorouderlijke taal. Een nieuwe analyse suggereert, dat de oude taal mogelijk in Noord-China is ontstaan en zich met landbouw naar het zuiden en het westen heeft verspreid. Mandarijn, Kantonees, Tibetaans en ongeveer 400 andere talen behoren allemaal tot een groep met de naam Sino-Tibetaanse talen vanwege hun gedeelde afkomst. De talen worden gesproken door meer dan 20 procent van de wereldbevolking.
Menghan Zhang aan de Fudan Universiteit in Shanghai en zijn collega’s wilden weten waar de Sino-Tibetaanse talen vandaan kwamen. Omdat talen evolueren en divergeren, net als biologische soorten, paste het team statistische hulpmiddelen toe die door biologen vaak worden gebruikt om een ​​evolutionaire boom voor Sino-Tibetaanse talen te bouwen. Het team vergeleek hoe woorden met dezelfde betekenis in verschillende talen worden uitgesproken. Over het algemeen zijn twee talen met veel gelijksoortige woorden nauwer verwant dan twee talen met minder vergelijkbare woorden.
Meer dan 400 talen mogelijk ontstaan in Noord-China

Archeologisch onderzoek

Het team produceerde een evolutionaire boom voor de talen en combineerde dit met archeologisch bewijs van hoe mensen evolueerden, zoals de verspreiding van aardewerk en architectuurstijlen, om te concluderen, dat de vooroudertaal in Sino-Tibetaanse talen ontstond in het hedendaagse noorden van China.
Hoewel het nog steeds onduidelijk is wanneer de oude taal voor het eerst werd gesproken, splitste het zich ongeveer 6.000 jaar geleden in twee hoofdtakken. Eén verspreidde zich naar het zuiden en de andere verspreidde zich naar Tibet en Zuid-Azië. Deze tijdlijn sluit aan bij de verspreiding van de landbouw in het oude Azië, zegt Zhang.
Deze bevinding is in tegenspraak met eerder onderzoek, dat de verspreiding van oude menselijke genen in kaart bracht en concludeerde dat de Sino-Tibetaanse bevolking waarschijnlijk is ontstaan ​​in het zuidwesten van China, samen met de taal.
“Het zou een vergissing zijn om te concluderen, dat het onderzoek volledig is afgerond”, zegt Zev Händel aan de Universiteit van Washington, die niet bij het project betrokken was. De woordenschat is gemakkelijk te beïnvloeden en volledig ongerelateerde talen hebben soms woorden, die hetzelfde klinken en hetzelfde betekenen, zegt hij. (Oorspronkelijk bericht: NewScientist)

Chinees vertalen

Ook voor het vertalen van documenten vanuit of naar het Chinees zit u goed bij Aabévé Vertaalbureau. We kunnen u echter niet van dienst zijn met de 400 verschillende talen, die in China zijn ontstaan. Verder dan enkele lidwoorden in het Nederlands van de Chinese taal Wu komen we helaas niet.
Maar voor vertalingen in het Chinees Mandarijn of Chinees Kantonees kunnen wij u prima van dienst zijn. Het Standaardmandarijn wordt gezien als de standaard-taal in China en Taiwan. Maar kijken we bijvoorbeeld in en om HongKong, dan is de voertaal veelal Standaardkantonees. Door het grote aantal dialecten, dat in China wordt gesproken, kunt u alleen in de grote steden terecht met Engels.

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling van het Nederlands naar Chinees of omgekeerd behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.​ Wilt u als particulier een document beëdigd laten vertalen van het Nederlands naar het Chinees of Chinees naar het Nederlands, dan kunnen wij dat ook voor u verzorgen. U dient er wel rekening mee te houden, dat het Chinese ambassade geen kopie van de brontekst accepteert. Dit moet dus het originele document zijn.

Wellicht ook interessant

Deel dit bericht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten