maandag 26 augustus 2019

Meest gestelde vragen over tolken

Meest gestelde vragen over tolken

Vertalers en tolken vertegenwoordigen 2 verschillende beroepen, die vaak door elkaar worden gehaald. Een groot aantal mensen herkent het verschil tussen deze twee beroepen niet, die echter toch verschillen in specifieke elementen. Wellicht is het nog het makkelijkste te onthouden, dat een vertaler schrijft en een tolk spreekt. De meest gestelde vragen over tolken worden hieronder behandeld.

Zijn tolken ook vertalers en omgekeerd?

In principe niet, maar het kan wel. Deze twee beroepen hebben, zonder lijnrecht tegenover elkaar te staan, eigenlijk alleen het begrip taal gemeen. Dat neemt overigens niet weg, dat een vertaler daarnaast ook tolk kan zijn. Een vertaler werkt altijd vanaf een vaste plek, terwijl een tolk meestal zijn werk op locatie verricht.
Bij tolken is er dan ook nog een onderscheid tussen simultaan tolken (luisteren en direct vertalen) en consecutief tolken (de tolk staat naast de spreker en geeft de vertaling zin voor zin). Er zijn ook verschillende soorten tolken, zoals gesprekstolken, gerechtstolken, conferentietolken en beëdigde tolken.

Opleiding

Op een vergelijkbare manier als vertalers hebben tolken een degelijke opleiding in taalonderwijs gevolgd. Maar daarnaast hebben ze ook honderden uren van training achter de rug om hun beroep te kunnen uitoefenen. Het vermogen om te luisteren, te onderzoeken, te verwerken en tegelijkertijd te praten is zeker geen gave, die iemand bij de geboorte mee krijgt.

Talen

Het beheersen van een taal tot in de perfectie heeft heel veel tijd, initiatief, training en doorzettingsvermogen nodig. Personen die een tweede taal, net als hun moedertaal, begrijpen zijn in principe geschikt om tolk te worden. Het tolken is een geestelijk zware baan.

Opeenvolgende en gelijktijdige vertaling

Een goed voorbeeld van gelijktijdig is de film “The Interpreter” met Nicole Kidman in de hoofdrol. In deze film vertaalt de hoofdpersoon de woorden van een spreker rechtstreeks in de doeltaal via een geluidsinstallatie, bestaande uit microfoons en headsets. Het geluid van haar stem wordt naar de headsets van de luisteraars verzonden, die naar de spreker willen luisteren.
vragen over tolken

Opeenvolgend tot de geheugengrens

Een tolk onthoudt in een optimale setting 4 tot 5 minuten en vertaalt dit in de doeltaal, zodra de spreker stopt met spreken. De consecutief tolk volgt hetzelfde concept als gesynchroniseerd, maar zonder audioapparaten; de tolk fluistert de boodschap recht in het oor van de persoon, die naast hem of haar staat. Als intermediair speelt de tolk de rol van bemiddelaar tussen twee of drie personen, die elkaar niet begrijpen.

Belastend

Het werk van een tolk is erg belastend. In een paar woorden: geheugen, concentratie, vermoeidheid en druk. Probeer eens 30 minuten gelijk te praten en te luisteren. U zult voelen dat de vermoeidheid snel toeslaat. Stelt u zich nu eens voor dat de tolk zich ook moet blijven concentreren om de diepgang van de boodschap te begrijpen. Vertalen en vooral niet falen om het begin van de zin te onthouden, voordat we het einde is bereikt.
Als er meer tolken aanwezig zijn, kan een andere tolk het direct overnemen als het mis dreigt te gaan. Dit betekent echter niet, dat degenen die niet vertalen, niet hoeven te werken. Ze blijvend constant op zoek naar een woord dat een collega niet herkent, of ze proberen de cijfers te onthouden.

Tolk reserveren

Wilt u een tolk reserveren voor een bijeenkomst, het passeren van een notariële akte, een cursus of wat dan ook? Neem vroegtijdig contact met ons op of vul het aanvraagformulier voor een tolk in. Omdat de meeste tolken drukbezet zijn en al in een zeer vroeg stadium worden gereserveerd, kunt u beter niet wachten tot de laatste week voordat u de tolk nodig heeft.
Daar komt ook nog bij, dat wij altijd een tolk proberen in te schakelen, die zo dicht mogelijk woont bij de locatie, waar de tolk nodig is. Daarmee worden onnodige reiskosten en reistijd voorkomen. Te lang wachten met reserveren kan betekenen, dat er een tolk moet komen die verder weg woont. Daardoor zullen de kosten dus aanmerkelijk toenemen.

Wellicht ook interessant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten