vrijdag 31 mei 2019

Hartrisico’s kennen bij behandeling tegen kanker

Hartrisico’s kennen bij behandeling tegen kanker

Recent onderzoek naar de gezondheidsrisico’s, die mensen lopen bij de behandeling van kanker, waarschuwt voor een gebrek aan bewustzijn. De hartrisico’s die sommige van deze therapieën kunnen hebben voor de gezondheid van het hart, worden niet voldoende onderkend. Onderzoekers van de Flinders University in Adelaide, Australië, hebben ontdekt dat veel mensen die chemotherapie of radiotherapie voor kanker krijgen, de gezondheid van het hart riskeren door deze behandelingen te ondergaan.
Tegelijkertijd laat het nieuwe onderzoek zien dat de meeste van deze mensen weinig of geen kennis hebben over de cardiovasculaire risico’s, omdat hun artsen hen dit nooit vertellen. De auteurs presenteerden hun bevindingen onlangs bij EuroHeartCare 2019, een congres van de European Society of Cardiology, dat plaatsvond in Milaan.
“Afhankelijk van het type chemotherapie en radiotherapie, kan tussen 1% en 25% van de kankerpatiënten hartfalen ontwikkelen als gevolg van kankerbehandeling”, waarschuwt studieauteur Prof. Robyn Clark. “Risico,” voegt ze toe, “hangt ook af van cardiovasculaire risicofactoren, zoals roken en obesitas. Een betere monitoring van het hart en de interventie vóór, tijdens en na de behandeling kunnen de impact van deze cardiotoxiciteit voorkomen of verminderen.”

Kankerpatiënten zijn zich niet bewust van risico’s

De auteurs van het onderzoek verklaren dat mensen, die na kankerbehandeling hartproblemen ervaren, dit misschien niet meteen melden. Volgens onderzoek naar het risico op hartfalen bij mensen die een kankerbehandeling hebben ondergaan, kan therapie gerelateerd hartfalen zich ontwikkelen tot 20 jaar nadat de behandeling is beëindigd.
In het huidige onderzoek keken de onderzoekers naar de medische dossiers van 46 mensen die tussen 1979 en 2015 kankerbehandeling hadden gekregen in een van de drie deelnemende ziekenhuizen. Al deze mensen hadden cardiotoxiciteit (schade aan de hartspier) en het onderzoeksteam koos ze willekeurig.
De onderzoekers ontdekten dat slechts 11% van deze 46 patiënten een verwijzing naar een gespecialiseerde cardioloog had ontvangen, voordat ze met chemotherapie begonnen en medische professionals hadden na hun behandeling maar 48% van hen doorverwezen naar een kliniek voor hartfalen.
Prof. Clark en collega’s merken ook op dat van de personen van wie de gegevens zijn onderzocht, ongeveer 40% overgewicht of zwaarlijvigheid had, 41% had gerookt of nog rookte, 24% regelmatig alcohol gebruikte, 48% hoge bloeddruk had en 26% leefde met diabetes.

Patiënten missen cruciale zelfzorginformatie

De onderzoekers keken vervolgens naar de levering van zorg aan kankerpatiënten gedurende twee verschillende periodes: 1994-2011 en 2012-2015. Ze selecteerden deze data zodat ze konden kijken naar het effect van de publicatie van de Clinical Practice Guidelines van de European Society for Medical Oncology, die voor het eerst verscheen in 2012. Toen ze de zorgverlening in de twee perioden vergeleken, ontdekten de onderzoekers dat het percentage van de juiste hartverzorging inderdaad was toegenomen. (Oorspronkelijk bericht: Medical News Today)

Medische vertaling

Aabévé Vertaalbureau beschikt over voldoende deskundige (beëdigde) vertalers om een perfecte medische vertaling in de meest gangbare talencombinaties voor u te verzorgen. Ook voor een beëdigde vertaling kan Aabévé Vertaalbureau u voor de meeste talencombinaties van dienst zijn. Medische documenten zijn vaak complex en bevatten veel specifieke informatie, die zeker niet door iedereen vertaald kan worden.
In de meeste gevallen zijn de medische documenten bedoeld voor artsen in binnen- of buitenland. Het is dan uiteraard van groot belang, dat zij over de juiste informatie kunnen beschikken over een behandeling of de voortzetting van een behandeling en het gebruik van medicijnen.Kies daarom voor de deskundigheid van de vertalers, die Aabévé Vertaalbureau voor u kan inzetten. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u informatie over een medische vertaling. Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten