maandag 1 juli 2019

Heeft u echt een beëdigde vertaling nodig?Heeft u echt een beëdigde vertaling nodig?

Op de vraag: heeft u echt een beëdigde vertaling, kunnen wij niet altijd een sluitend antwoord op gegeven. Degene die dat wel kan, is de instantie waarvoor de vertaling is bedoeld. Zij bepalen of ze een beëdigde vertaling willen hebben of dat ze kunnen volstaan met een normale vertaling. In het algemeen geldt, dat een beëdigde vertaling nodig is voor officiële documenten. Voorbeelden zijn een rijbewijs, geboortebewijs, huwelijksakte, notariële akten, enzovoorts.
Omdat een beëdigde vertaling duurder is dan een normale vertaling, heeft het  geen zin om extra kosten uit te geven, als dit niet echt nodig is. Het is dus altijd zinvol om te informeren bij de betrokken instantie om onnodige kosten te voorkomen.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt verzorgd door een vertaler, die door een rechtbank is beëdigd voor een specifieke talencombinatie. De beëdigde vertaling, wordt voorzien van een handtekening, stempel en verklaring van de beëdigde vertaler. Hierin staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald.
Heeft u echt een beëdigde vertaling nodig?

Apostille

In sommige landen of bij sommige instanties is een beëdigde vertaling alleen zelfs niet voldoende. Er wordt dan namelijk ook nog een extra legalisatie (waarmerk) vereist van de handtekening van de beëdigde vertaler. Dit wordt een apostille genoemd. Het is een officieel document met een stempel van de rechtbank, die wordt ondertekend door een rechter of door een griffier.
Met een apostille/legalisatie wordt de echtheid van de handtekening op het beëdigde document bevestigd. Een apostille kunt u zelf (of iemand anders, die de beëdigde vertaling bij zich heeft) bij de griffie van een rechtbank in uw regio afhalen. De kosten hiervoor bedragen € 21,00.

Is het originele document nodig voor de beëdigde vertaling?

Nee, meestal niet. De meeste instanties nemen genoegen met een kopie, zodat u kunt volstaan met het mailen van een scan van het originele document. Daarop mag overigens niets worden gewijzigd of bijgeschreven worden. De beëdigde vertaling wordt een woordelijke vertaling van het originele document. Dus als er bijvoorbeeld op het originele document een naam verkeerd staat geschreven, moet die op de beëdigde vertaling precies hetzelfde worden overgenomen.
Een uitzondering hierop is het Chinese ambassade in Nederland. Zij eisen altijd dat het originele document wordt aangehecht aan de vertaling en de verklaring van de vertaler. Wij adviseren u in dat geval vooraf goede kopieën te maken, zodat u zelf altijd nog een back-up van het document in uw bezit heeft.

Wellicht ook interessant

Deel dit bericht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten