zondag 24 januari 2016

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Op de vraag wanneer een beëdigde vertaling nodig is, kan niet altijd een sluitend antwoord worden gegeven. In het algemeen geldt, dat een beëdigde vertaling nodig is voor officiële documenten, zoals een rijbewijs, geboortebewijs, huwelijksakte, etc. Als u twijfelt of een beëdigde vertaling wel echt noodzakelijk is, vraag dit dan voor alle zekerheid even na bij de instantie waarvoor de vertaling is bedoeld. Omdat een beëdigde vertaling duurder is dan een normale vertaling, heeft het namelijk geen zin om extra kosten uit te geven, als dit niet echt nodig is.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt verzorgd door een vertaler, die door een rechtbank is beëdigd voor een specifieke talencombinatie. De beëdigde vertaling, wordt voorzien van een (fraudebestendige) handtekening, stempel en verklaring van de beëdigde vertaler waarin staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald.

Apostille

In sommige landen of bij sommige instanties is een beëdigde vertaling alleen zelfs niet voldoende. Er wordt dan namelijk ook nog een extra legalisatie (waarmerk) vereist van de handtekening van de beëdigde vertaler. Dit wordt een apostille genoemd. Het is een officieel document met een stempel van de rechtbank, die wordt ondertekend door een rechter of door een griffier. Met een apostille/legalisatie wordt de echtheid van de handtekening op het beëdigde document bevestigd. Een apostille kunt u zelf een rechtbank afhalen.

Is het originele document nodig voor de beëdigde vertaling?

Nee, de meeste instanties nemen genoegen met een kopie, zodat u kunt volstaan met het mailen van een scan van het originele document. Daarop mag overigens niets worden gewijzigd of bijgeschreven worden. De beëdigde vertaling wordt een woordelijke vertaling van het originele document. Dus als er bijvoorbeeld op het originele document een naam verkeerd staat geschreven, moet die op de beëdigde vertaling precies hetzelfde worden overgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten