dinsdag 2 februari 2021

Wat is het verschil tussen vertalers en tolken?

We worden vaak gevraagd naar het verschil tussen vertalers en tolken. Hoewel het verschil voor ons misschien duidelijk lijkt, is dit een terechte vraag. Zowel vertalers als tolken houden zich bezig met talen en het proces van overdracht van betekenissen van de ene taal naar de andere. Maar wat is het verschil tussen vertalers en tolken? In puur concrete termen werken vertalers en ook tolken samen met verschillende facetten van analyse. Vertalers werken met geschreven talen en tolken werken met gesproken talen. Met andere woorden: een vertaler schrijft, een tolk spreekt. Lees meer op: https://www.aabeve.nl/verschil-vertalers-tolken/
Geen opmerkingen:

Een reactie posten