vrijdag 2 augustus 2019

Wat is het verschil tussen vertalers en tolken?

Wat is het verschil tussen vertalers en tolken?

We worden vaak gevraagd naar het verschil tussen vertalers en tolken. Hoewel het verschil voor ons misschien duidelijk lijkt, is dit een terechte vraag. Zowel vertalers als tolken houden zich bezig met talen en het proces van overdracht van betekenissen van de ene taal naar de andere. Maar wat is het verschil tussen vertalers en tolken? In puur concrete termen werken vertalers en ook tolken samen met verschillende facetten van analyse. Vertalers werken met geschreven talen en tolken werken met gesproken talen. Met andere woorden: een vertaler schrijft, een tolk spreekt.
Hun werk heeft verschillende overeenkomsten, maar het essentiële onderscheid is dat een vertaler een samengesteld bericht moet genereren. Het biedt de opdrachtgever op dezelfde manier informatie als het originele document. Tegelijkertijd voldoet het aan de grammaticale en leesbaarheidsvereisten van de geheel nieuwe taal. Een tolk geeft een spreekvariatie van precies dezelfde informatie, die door de audioluidspreker in de oorspronkelijke taal wordt onthuld.

Vertalers

Vertalers verkrijgen normaal gesproken hun product in bestandsstijl (bijvoorbeeld een Word-bestand) en vertalen de brontekst in een nieuw document. Vertalers gebruiken woordenlijsten met details en ook verschillende andere relevante referentieproducten bij de vertaling. Ze kunnen ook gebruik maken van een vertaalgeheugen. Dit kan een geschikt middel zijn om ervoor te zorgen dat de ideale voorwaarden worden gebruikt of dat herhaalde uitdrukkingen regelmatig in het bericht worden vertaald.
Het is essentieel dat vertalers geweldige auteurs zijn en ook de mogelijkheid hebben om zichzelf goed in te leven in de doeltaal. De meeste vertalers werken alleen in één bepaalde taal, bijvoorbeeld Nederlands Engels en Engels Nederlands. Maar er zijn ook veel vertalers, die meerdere talen beheersen, bijvoorbeeld Nederlands Frans en Engels Frans.

Tolken

Tolken functioneren rechtstreeks bij hun klanten. Een tolk kan persoonlijk deelnemen aan vergaderingen of seminars, of kan deelnemen via telefoon of video. Voorbeelden van gebruikelijke scenario’s zijn vergaderingen waarbij een groep tolken werkt vanuit een tolkcabine. Vertalingen worden rechtstreeks via de draadloze headsets naar de deelnemers gezonden. Maar ook tijdens een consult bij een arts, waarbij de arts en de patiënt niet dezelfde taal spreken. Of overal in gesprekken waar een tolk gebruik maakt van gefluisterde vertalingen om te laten weten wat er tegen een of meer mensen wordt gezegd.
Tolken moeten om die reden in beide richtingen hun talencombinatie kunnen interpreteren. Eén van de meest essentiële dingen voor een tolk is een goede voorbereiding door vooraf essentiële documenten door te lezen. Bovendien gebeurt het daadwerkelijke proces van vertalen in real-time en zijn er ook maar minimale mogelijkheden om te corrigeren.
Bij grotere bijeenkomsten wordt vaak gebruik gemaakt van fluistersets of tolkencabines. De benodigde apparatuur hiervoor kan bij verschillende bedrijven worden gehuurd. De opdrachtgever dient daar zelf voor te zorgen.
Vertaler

Hetzelfde doel

Noch tolken noch vertalen houdt simpelweg in dat een woord in één taal wordt vervangen door het woord in een andere taal. Zeker, een geweldige vertaling of interpretatie weerspiegelt voortdurend doelstellingen, woordopties, ontwerp en nuances. Zowel tolken als vertalers moeten daarom goed thuis zijn in alle varianten van de brontaal om het materiaal op de allerbeste manier opnieuw te creëren. Dit is iets dat ze delen. Beide functies hebben verschillende vaardigheden nodig. Daarom kiezen veel professionele tolken en vertalers slechts voor één discipline, hoewel er uitzonderingen zijn.
Uiteindelijk werken zowel tolken als vertalers om interculturele en ook meertalige interactie en begrip te bereiken. Tolken in spraakcommunicatie en vertalers in gecreëerde communicatie.

Beëdigd

Net zoals er beëdigde vertalers zijn, zijn er ook beëdigde tolken. Zij zijn vaak aanwezig bij rechtszaken of politie-aangelegenheden. Als u een beëdigde tolk nodig heeft, dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.
Een beëdigde tolk of vertaler in Nederland moet zijn geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (RBTV). Dit register is samengesteld door het Bureau van beëdigde tolken en vertalers. Registratie is onderworpen aan kwaliteits- en integriteitsvereisten en aanvullende periodieke training. Er is daarnaast een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Vertaling aanvragen

Wilt u een vertaling aanvragen voor uw document? Maak dan gebruik van onze aanvraagmodule, of mail de documenten rechtstreeks naar ons. U kunt ook volstaan met het opgeven van het aantal woorden in het document en aangeven of u een normale of een beëdigde vertaling nodig heeft. Alle toegezonden informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Tolk aanvragen

Heeft u een tolk nodig? Zorg er dan voor, dat uw aanvraag in een vroegtijdig stadium aan ons wordt verzonden. Tolken worden over het algemeen ver van tevoren besproken. Daarnaast is ook de afstand tussen de woonplaats van de tolk en de plaats van opdracht van belang in verband met de reiskosten. Vroegtijdig reserveren biedt vaak de mogelijkheid om een tolk te selecteren, die niet al te ver hoeft te reizen. U kunt voor het aanvragen van een tolk gebruik maken van ons aanvraagformulier.

Wellicht ook interessant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten