maandag 14 december 2015

Donald Duck verbetert kindertaal

Donald Duck in het teken van taal

Het Nederlands is een prachtige taal, van waaruit we naar andere talen vertalen of waar we exotische taaluitingen naar omzetten. Op nationaal niveau draagt bijvoorbeeld Donald Duck bij aan de woordenschat onder kinderen en het behoud van onze eigen Nederlandse taal. Het nummer van 10 december stond volledig in het teken van taal, met alvast een hint naar het Groot Dictee, dat er weer aan zit te komen.

Groot Dictee der Nederlandse Taal

Op 19 december zal het nieuwe Groot Dictee der Nederlandse Taal plaatsvinden. Het is dan niet de kunst de Nederlandse teksten te vertalen, maar die juist in onze eigen taal goed op papier te zetten. We doen uiteraard ieder jaar mee om de taalkundigheid van onze vertalers onder de loep te nemen, met de eeuwige roem voor onze eigen winnaar.

Verrijking van de woordenschat

De Donald Duck is zich bewust van haar rol binnen de taalontwikkeling in Nederland. Een groot aantal kinderen groeit op met het blad en ook verschillende volwassenen lezen het graag. Het nummer van 10 december staat volledig in het teken van taal, waarin Donald Duck en zijn buurman Bolderbast bijvoorbeeld meedoen aan een wedstrijdje spellen. Ze hebben de naam van de ander op hun formulier gezet, om een mogelijke taalafgang te voorkomen. Wij zullen op een open en eerlijke wijze deelnemen aan het Groot Dictee, we zien de jaarlijkse taaltest met vertrouwen tegemoet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten