zaterdag 10 november 2018

Duidelijke taal belangrijk in organisaties: campagne van start.


Niets zo belangrijk als duidelijke taal. In organisaties en bedrijven, net als wanneer de overheid communiceert met burgers. Toch ontbreekt het daar nog wel eens aan. Gemeenten en lokale overheden moeten het voorbeeld gaan geven, zodat ook bedrijven zullen volgen.
Dat is in ieder geval het idee van de campagne voor gemeenten, geïnitieerd door de overheid. Die wil er daarmee voor zorgen dat taal niet langer een barrière hoeft te zijn. In plaats daarvan moeten zoveel mogelijk mensen de taal begrijpen.
Overheden en bedrijven moeten gebruik maken van meer eenvoudige taal, zodat er geen vertaalbureaunodig is om burgers uit te leggen wat er bedoeld wordt.

Taalgebruik van de overheid en bedrijven

Het taalgebruik van bedrijven varieert, maar dat van overheden is vaak te moeilijk. De campagnewebsite meldt: ‘Voor veel burgers is het taalgebruik van de overheid te moeilijk. Ze kunnen er niet uit afleiden wat hun rechten zijn en wat de overheid van hen verwacht.
De campagne direct duidelijk wil daar iets aan doen’. Het geeft goed aan dat er iets moet gebeuren om meer burgers te betrekken bij plannen en actie die zij moeten ondernemen, door duidelijker te communiceren.
Bedrijven weten vaak heel goed dat lastige taal niet bepaald bijdraagt aan het vertrouwen dat klanten in hen hebben. Overheden zijn zich daar nog niet altijd goed van bewust. Door in meer begrijpelijke taal te spreken en te schrijven moet het vertrouwen toenemen. Als burgers weer weten wat de overheid wil en wat er staat te gebeuren komt dat de duidelijkheid sterk ten goede.
Duidelijke taal belangrijk in organisaties: campagne van start

Hulpmiddelen in de campagne

Vanuit de campagne wordt aandacht gevraagd voor duidelijke taal. Toch is dat niet alles, omdat er ook hulpmiddelen beschikbaar zijn. De gemeenten en het Rijk willen bijvoorbeeld brieven, formulieren, folders en websites duidelijker maken. Onderlinge communicatie mag niet de reden zijn dat er problemen ontstaan. Om dat te bereiken zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar.
Het gaat dan bijvoorbeeld om tekstmodellen en schrijftips, net als checklists. Die moeten het makkelijker maken om na te gaan of iedereen een tekst zal begrijpen. In de ideale situatie snapt iedereen die een brief ontvangt wat erin staat, om daar op de juiste manier op te reageren.
De overheden moeten als het ware zelf voor vertaalbureau spelen, om hun lastige jargon te vertalen naar een tekst die ook burgers zonder problemen kunnen begrijpen.

Duidelijke taal: vertaalbureau weet hoe het werkt

Wij zijn als vertaalbureau dagelijks bezig met vertalen. We weten daardoor als geen ander hoe belangrijk het is om een taal te spreken die anderen begrijpen. Alleen op die manier lukt het om een boodschap goed over te brengen. Zonder begrip bij de ontvanger is het praktisch onmogelijk om burgers of klanten in beweging te brengen.
Benieuwd hoe we als vertaalbureau zorgen voor heldere en begrijpelijke teksten? Het is een belangrijke toevoegde waarde, bovenop een goede vertaling van de brontekst naar de doeltaal. Een vertaling is namelijk pas geslaagd als die aanspreekt bij de lezer of doelgroep. Een vertaling moet goed kloppen en moet leesbaar zijn, bijvoorbeeld op een website of in een brochure die u als bedrijf wilt uitgeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten